Program ochrany oznamovatelů

Dobrý den,

s cílem posílit vzájemnou důvěru jsme zavedli interní program ochrany oznamovatelů.

Tento program umožňuje anonymně hlásit porušení právních předpisů a dalších relevantních událostí, které organizace definuje. Tuto možnost mohou využívat nejen naši zaměstnanci, ale také naši obchodní partneři a zákazníci.

Etickou linku, která slouží k ochraně oznamovatelů, provozuje společnost BDO Audit s.r.o., IČO 45314381.

Po kliknutí na níže uvedený odkaz máte možnost podat oznámení anonymně nebo sledovat vyřízení již podaného oznámení.

Odkaz: https://ethicshotline.eu/cs/home/?client=17847630

CHCI PODAT / SLEDOVAT OZNÁMENÍ

Pro více informací o tom, kdo může podat oznámení, co může být oznámeno, jak probíhá vyřízení oznámení a jak jsou chráněny Vaše osobní údaje, můžete nahlédnout zde.

Děkujeme za Vaši spolupráci a ochotu přispět k integritě naší organizace.

Spolupracujeme s těmi nejlepšími